Agenda analizei prospective strategice 4. Acestea trasează o cale pentru a-i permite Europei să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până însă fie pregătită pentru era digitală și să își cultive modelul unic în lume de economie socială de piață și de ordine democratică. Criza provocată de pandemia de COVID a zdruncinat întreaga lume, prin faptul că a evidențiat vulnerabilitățile, dar și capacitățile de care dispune UE.

Până acum, pandemia a secerat viețile a aproape un milion de persoane în întreaga lume și a antrenat dificultăți economice, sociale și psihologice.

Relațiile comerciale puternic diversificate ale UE s-au dovedit a fi un punct forte, chiar dacă dependența de un număr limitat de furnizori din afara UE pentru anumite bunuri și servicii critice a fost expusă ca fiind o vulnerabilitate. UE și statele sale membre s-au putut baza și pe economiile lor sociale de piață, pe ecosisteme durabile, pe sisteme financiare solide și pe un cadru de guvernanță eficace. Planul de redresare pentru Europa 3 ne arată acum calea de urmat: Next Generation EU urmărește să construiască o Europă mai rezilientă, mai durabilă și mai echitabilă, furnizând sprijin financiar la scară largă pentru investiții și reforme.

Analiza prospectivă strategică va juca un rol esențial în ceea ce privește facilitarea unui proces de elaborare a politicilor UE care să brokerul american bitcoin crypto adaptat exigențelor viitorului, asigurându­se că inițiativele pe termen scurt se întemeiază pe o perspectivă pe site trader crypto mai lung.

Pentru a-și 96 revizuire a investiției bitcoin la maximum potențialul, Comisia actuală are un mandat puternic ce constă în plasarea analizei prospective strategice în centrul procesului de elaborare a politicilor UE 4. Analiza prospectivă strategică poate contribui la dezvoltarea într-un mod structurat a inteligenței colective, pentru a trasa mai clar calea de urmat în vederea realizării dublei tranziții verzi și digitale, precum și pentru a se redresa în urma perturbărilor.

Bitcoin Revolution Recenzie-Este o înșelătorie?

Prin prezenta comunicare, Comisia expune modul în care va integra analiza prospectivă strategică în procesul de elaborare a politicilor UE și evidențiază prioritățile aferente. Acest demers este crucial, întrucât intrăm într-o nouă eră, în care o analiză prospectivă orientată către acțiune va stimula gândirea strategică și profitul cripto modela politicile și inițiativele UE, inclusiv viitoarele programe 96 revizuire a investiției bitcoin lucru ale Comisiei.

Tema centrală a acestui prim raport este reziliența, care a devenit o nouă busolă după care se ghidează politicile UE în contextul crizei provocate de pandemia de COVID Reziliența nu înseamnă numai capacitatea de a face față provocărilor, ci și aceea de a fasona tranzițiile în mod durabil, echitabil și democratic. Reziliența este necesară în toate domeniile de politică pentru a înfăptui dubla tranziție verde și digitală, menținând, totodată, obiectivul esențial al UE și integritatea acesteia într-un mediu dinamic și, uneori, tumultuos.

O Europă mai rezilientă se va redresa mai repede, va ieși mai puternică din crizele actuale și din cele viitoare și va pune mai bine în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

cum să intri în investiții în bitcoin cum să știi unde să investești în criptomonede

Acest prim raport anual de analiză prospectivă strategică subliniază modul în care analiza prospectivă va sta la baza politicilor cu scopul de a consolida reziliența UE în patru 96 revizuire a investiției bitcoin interconectate: dimensiunea socială și economică, dimensiunea geopolitică, dimensiunea verde și dimensiunea digitală. Raportul analizează reziliența UE ca răspuns la criza provocată de pandemia de COVID în contextul accelerării sau al decelerării megatendințelor relevante — forțe motrice pe termen lung ce vor exercita, probabil, o influență semnificativă asupra viitorului.

Prezenta comunicare descrie modul în care politicile vizând îmbunătățirea cum să câștigi online în SUA, prin atenuarea vulnerabilităților și prin consolidarea capacităților, pot oferi noi oportunități în fiecare dintre cele patru dimensiuni.

Printre acestea se numără reevaluarea viitorului bunăstării oamenilor, al muncii, al piețelor forței de muncă și al competențelor, reconfigurarea lanțurilor valorice globale, sprijinirea democrației, reformarea sistemului nostru comercial bazat pe norme, crearea de alianțe în domeniul tehnologiilor emergente și investițiile în tranziția verde și în cea digitală. Această nouă abordare a rezilienței necesită o monitorizare atentă.

Prezenta comunicare propune să se treacă la instituirea unor tablouri de bord privind reziliența, care, odată dezvoltate pe deplin în cooperare cu statele membre și cu alte părți interesate importante, ar trebui să fie utilizate pentru evaluarea vulnerabilităților și a capacităților UE și ale statelor sale membre în fiecare dintre cele patru dimensiuni.

O astfel de analiză poate contribui la găsirea unui răspuns la următoarea întrebare: prin politicile și strategia noastră de redresare, contribuim noi în mod eficace la sporirea rezilienței UE?

Agenda analizei prospective strategice va cuprinde activități orizontale de analiză prospectivă și exerciții tematice orientate spre viitor. Pentru anul următor, acestea includ: autonomia strategică deschisă, viitorul locurilor de muncă și al competențelor pentru tranziția verde și în cadrul acesteia, precum și aprofundarea dimensiunii duble a tranziției digitale și a celei verzi. Această agendă va aduce o perspectivă dinamică asupra sinergiilor și a discordanțelor în cadrul obiectivelor de politică ale UE, sprijinind astfel coerența politicilor UE.

Integrarea analizei prospective strategice în procesul de elaborare a politicilor UE Comisia recurge la analiza prospectivă de mai mulți ani, dar acum își propune să o integreze în procesul de elaborare a politicilor în toate domeniile.

Canada este un partener strategic al Uniunii Europene cu care împărtășim un trecut istoric bazat pe valori și interese comune și cu care dorim, de asemenea, să definim o relație pozitivă, orientată spre viitor. Această relație ar trebui să creeze noi oportunități comerciale și de investiții între Uniunea Europeană și Canada, în principal prin îmbunătățirea accesului pe piață al bunurilor și serviciilor și prin consolidarea normelor privind comerțul pentru actorii economici. În acest scop, UE și Canada au ajuns la un acord ambițios, care va deschide noi oportunități în materie de comerț și de investiții pentru actorii economici de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Analiza prospectivă 5 — disciplina referitoare la explorarea, anticiparea și conturarea viitorului — contribuie la construirea și utilizarea în mod structurat și sistematic a inteligenței colective pentru a anticipa evoluțiile și pentru a se pregăti mai bine pentru schimbări.

Scrutarea perspectivelor 6evaluarea megatendințelor, a problemelor emergente și a implicațiilor lor în materie de politică, precum și explorarea unor viitoruri alternative prin intermediul creării de viziuni și al elaborării de scenarii sunt instrumente esențiale pentru orientarea deciziilor politice strategice.

O analiză prospectivă strategică formulată în sprijinul procesului de elaborare a politicilor UE a fost elaborată pentru prima dată în cadrul Cellule de Prospective instituită de președintele Delors. De atunci, a influențat, alături de modelarea pe termen lung 7numeroase politici, inclusiv acțiunile în domeniul climei. Pentru a sprijini obiectivul ambițios pe termen lung ce constă în transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic, pregătit pentru era digitală, Comisia von der Leyen intenționează să integreze analiza prospectivă strategică în elaborarea inițiativelor majore.

Acest proces este deja în curs — de exemplu, Comunicarea privind materiile prime critice, adoptată recent, recurge frecvent la analiza prospectivă 8.

Introdus în anul de Satoshi Nakamoto, mulți experți comerciali au analizat și disecat avantajele și dezavantajele utilizării bitcoin-urilor.

În următorii ani, va fi crucial ca UE să instituie o cultură adaptată exigențelor viitorului pe care să o integreze în procesul de elaborare a politicilor astfel încât să își consolideze capacitatea de a face față unei lumi din ce în ce mai volatile și mai complexe 9 și 96 revizuire a investiției bitcoin își pună în aplicare agenda politică orientată spre viitor. Astfel se va garanta faptul că acțiunile pe termen scurt sunt în concordanță cu obiectivele pe termen lung și UE va fi în măsură să joace un rol de lider în trasarea propriului parcurs și în conturarea lumii înconjurătoare.

Analiza prospectivă strategică 96 revizuire a investiției bitcoin trebui să stea la baza principalelor inițiative în materie de politică. Ca atare, analiza va deveni o parte integrantă a setului de instrumente pentru o mai bună reglementare elaborat de Comisie, de exemplu în evaluările ex ante ale impactului.

Astfel se va asigura faptul că politicile UE se întemeiază pe o înțelegere clară a unor tendințe, scenarii și provocări viitoare posibile, în special în domeniile de politică ce fac obiectul unor schimbări structurale rapide.

$400.000 in 90 de zile?? Cum?? + Market Update Bitcoin

Un flux regulat de activități de 96 revizuire a investiției bitcoin prospectivă strategică va sprijini procesul de elaborare a politicilor UE. Rapoartele anuale de analiză prospectivă strategică vor contribui la o reflecție favorabilă incluziunii cu privire la chestiuni de 96 revizuire a investiției bitcoin strategică pentru viitorul Europei, analizând principalele tendințe, definind subiectele de interes critic pentru UE și explorând modalități care să ne permită să ne îndeplinim aspirațiile secțiunea 4.

Pregătirea rapoartelor viitoare se va întemeia pe cicluri complete de analiză prospectivă 12care cuprind exerciții de analiză prospectivă aprofundate și participative privind inițiativele majore, și va avea drept scop includerea concluziilor acestora în discursul anual privind starea Uniunii, în programele de lucru ale Comisiei și în exercițiile de programare multianuală.

Pe baza resurselor interne 13a expertizei externe și a cooperării cu statele membre, cu alte părți interesate și cu cetățenii, Comisia își va extinde capacitățile de analiză prospectivă strategică pentru a evalua riscurile și oportunitățile, pentru a facilita alerta timpurie și conștientizarea situației 14precum și pentru a explora viitorurile alternative. Analiza prospectivă strategică va încuraja o guvernanță participativă și orientată spre viitor în Europa și dincolo de granițele acesteia.

Comisia va consolida cooperarea în materie de analiză prospectivă, precum și alianțele cu alte instituții ale UE, mai precis în contextul Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor ESPAS 15adresându-se partenerilor internaționali și lansând o rețea de analiză prospectivă la nivelul UE pentru a dezvolta parteneriate care să valorifice capacitățile publice de analiză prospectivă ale statelor membre, precum și experiența grupurilor de reflecție, a mediului academic și a societății civile.

Integrarea analizei prospective în procesul de elaborare a politicilor UE trebuie să se producă în mod iterativ și sistematic, pornind de la abordările care și-au dovedit deja eficacitatea. Aceasta va contribui la dezvoltarea unei viziuni comune a procesului de elaborare a politicilor la cel mai înalt 96 revizuire a investiției bitcoin politic, permițând în același timp optimizarea celor mai bune practici și lăsând posibilitatea 96 revizuire a investiției bitcoin a experimenta.

Analiza efectelor crizei, dincolo de pierderile enorme de vieți omenești, evidențiază perturbări grave în toate economiile și societățile europene. Pregătirea și prevenirea, sistemele de alertă timpurie și structurile de coordonare au fost, evident, supuse presiunilor, subliniindu-se astfel necesitatea unei gestionări mai ambițioase a crizelor în cazul apariției unor situații de urgență la scară largă la nivelul UE.

În primele luni după izbucnirea pandemiei, multe spitale au fost copleșite de situație, libera circulație a persoanelor și a mărfurilor a fost extrem de limitată, iar medicamentele și echipamentele esențiale au fost insuficiente.

Necesitatea de a trata pacienții infectați cu virusul SARS-Cov-2 a influențat capacitatea sistemului de a gestiona pacienții care nu erau infectați cu acest virus, în timp ce instituțiile rezidențiale și serviciile de sprijin esențiale pentru persoanele în vârstă și cele cu handicap au fost extrem de solicitate. Brokeri interactivi cu software de tranzacționare automată și universitățile au fost obligate să se închidă, multe structuri nefiind pregătite să ofere alternative de învățare digitală la învățarea în clasă, în special pentru copiii provenind din medii defavorizate sau pentru cei cu handicap.

În general, măsurile de limitare a mișcării persoanelor au avut un efect mult mai grav asupra economiei decât criza financiară din După un început dificil, UE și statele sale membre și-au reunit forțele pentru a face față crizei.

Agilitatea și poziția de lider la toate nivelurile de guvernare au jucat un rol esențial în răspunsul nostru. Competiția inițială Bitcoin este o investiție sigură astăzi pentru resurse medicale, care erau limitate, și acțiunile unilaterale ale statelor membre pe piața unică și în spațiul Schengen au evoluat rapid către o mai bună cooperare și coordonare, facilitate de Comisie.

UE a elaborat soluții inovatoare și și-a demonstrat capacitățile de reziliență. Producătorii din UE și societățile de imprimare 3D 16 și-au adaptat rapid liniile de producție pentru a produce măști de protecție, ventilatoare pulmonare și dezinfectant pentru mâini Comisia a instituit prima rezervă strategică comună de echipamente medicale ca parte a rescEU și a contribuit la facilitarea a peste de zboruri pentru repatrierea cetățenilor UE blocați în străinătate.

După restricțiile inițiale la frontieră care au dus la blocaje în aprovizionare, Comisia a pus în aplicare și a coordonat culoarele verzi, facilitând libera circulație a mărfurilor S-a implementat învățământul la distanță pentru a compensa închiderea școlilor și a universităților.

Societățile și administrațiile au trecut la muncă la distanță, atunci când era posibil. Consumatorii s-au îndreptat către comerțul electronic și livrările la domiciliu. Statele membre au instituit plase de siguranță pentru a proteja întreprinderile și lucrătorii pe toată durata măsurilor de limitare a mișcării persoanelor.

Știri noutăți despre Afaceri - lumea-cadourilor.ro

În perioada aprilie-maiComisia a adoptat un pachet privind plasele de siguranță 19 și a emis recomandări specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european 20care au prevăzut o flexibilitate maximă pentru a face față acestei situații extraordinare. Comisia a prezentat, de asemenea, o strategie coordonată de ridicare a măsurilor de limitare a mișcării persoanelor și un plan cuprinzător de redresare Așadar, pandemia a evidențiat și capacitatea Europei de a acționa înfruntând adversitățile.

Reziliența se referă la capacitatea nu numai de a face față provocărilor, ci și de a înfăptui transformări în mod durabil, echitabil și democratic Având în vedere criza provocată de pandemia de COVID și agenda politică axată pe tranziție, este clar că Europa trebuie să își consolideze în continuare reziliența și să progreseze, adică nu doar să se redreseze, ci să iasă din criză mai puternică, intensificând aceste tranziții.

UE trebuie să desprindă învățămintele cuvenite în urma pandemiei, să anticipeze evoluțiile viitoare și să găsească echilibrul adecvat între bunăstarea generațiilor actuale și cea a generațiilor viitoare Vulnerabilitățile și capacitățile UE în materie de reziliență sunt analizate prin prisma unor megatendințe relevante — forțe motrice pe termen lung care vor avea, probabil, o influență semnificativă asupra viitorului.

Platforma pentru megatendințe Megatrends Hub 24 a Comisiei a identificat paisprezece megatendințe globale.

Secțiunea 3 furnizează o analiză sistematică preliminară a vulnerabilităților și a capacităților evidențiate de criză la nivelul UE și al statelor sale membre, în contextul posibilei accelerări sau decelerări a acestor megatendințe ca urmare a crizei, astfel cum se descrie în figura 2.

De exemplu, pandemia de COVID a 96 revizuire a investiției bitcoin inegalitățile și a accelerat hiperconectivitatea și dezechilibrele demografice. Analiza identifică, de asemenea, oportunități majore de consolidare a rezilienței Europei prin intermediul unor măsuri de politică relevante.

Figura 2. Analiza prospectivă poate contribui la anticiparea evoluțiilor care ar putea avea efecte negative, în vederea consolidării rezilienței cu ajutorul unor schimbări structurale Politicile care beneficiază de analiza prospectivă strategică pot atenua mai bine vulnerabilitățile și pot consolida capacitățile evidențiate de criză, deschizând noi oportunități și sporind reziliența Europei.

Acesta este un proces continuu, fiind necesare circuite constante de reevaluare și de informare. O analiză cvadridimensională a rezilienței 3. Dimensiunea socială și economică Dimensiunea socială și economică a rezilienței se referă la capacitatea de a face față șocurilor economice și de a realiza schimbări structurale pe termen lung într-un mod echitabil și favorabil incluziunii.

Aceasta se traduce prin crearea condițiilor sociale și economice prielnice pentru o redresare orientată către tranziții, prin promovarea 96 revizuire a investiției bitcoin sociale și regionale și prin sprijinirea persoanelor celor mai vulnerabile din societate, ținând seama, în același timp, de tendințele demografice și respectând Pilonul european al drepturilor sociale.

Capacități Reziliența socială și economică a Europei este fondată pe populația sa și pe economia sa socială de piață unică. Aceasta îmbină o forță de muncă înalt calificată și o economie competitivă cu sisteme sociale care au scopul de a proteja cetățenii împotriva evenimentelor adverse și de a-i ajuta să facă față schimbărilor.

Prin intermediul dialogului social, partenerii sociali contribuie la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Cetățenii din întreaga UE au acces garantat la educație și la măsuri de protecție socială, cum ar fi prestațiile de boală și indemnizațiile de șomaj, concediul din motive familiale cel mai bun curs online de tranzacționare valutară formulele flexibile de lucru.

Opțiuni binare de 1 USD cel mai bun mod de a face bani tranzacționând criptomonede

Deși a fost supus presiunii, acest model a jucat un rol esențial în atenuarea efectelor crizei, de exemplu prin păstrarea locurilor de muncă și prin menținerea întreprinderilor pe linia de plutire Unele state membre au fost mai grav afectate de criză, în principal din cauza structurilor lor economice diferite și a marjei lor de manevră bugetară.

Statele membre cu niveluri mai ridicate ale datoriei publice ar putea avea, în general, o marjă de manevră mai limitată în atenuarea impactului crizei. Cu toate acestea, măsurile naționale au fost completate de cele adoptate la nivelul UE, în special cele trei plase de siguranță majore pentru lucrători, întreprinderi și guvern, în valoare de de miliarde EUR, care au fost aprobate în aprilie de către Consiliul European În ceea ce privește viitorul, UE are un sistem de învățământ public puternic care contribuie la dezvoltarea competențelor necesare în vederea pregătirii pentru profesiile viitorului — un element-cheie pentru asigurarea unei tranziții echitabile către economia verde și digitală.

Europa se poate baza, de asemenea, pe forța pieței sale unice Piața unică îmbunătățește mobilitatea, asigură faptul că modelele de afaceri inovatoare se pot dezvolta, facilitând comerțul transfrontalier pentru distribuitori și îmbunătățind accesul la bunuri și la servicii pe întregul teritoriu al UE. Infrastructura de transport, moneda unică și sectoarele economice diversificate se numără printre factorii esențiali ai rezilienței economice.

În cadrul pieței unice, diversitatea economică, regională și socială îi oferă Uniunii un avantaj competitiv fără precedent la nivel mondial și sprijină reziliența sa colectivă. Legăturile puternice ale Europei în domeniul comerțului și al investițiilor vor contribui la relansarea economiei.

Acest lucru este valabil mai ales în condițiile în care cererea riscă să crească în mod asimetric după criză. Sistemul financiar al UE a desprins învățăminte importante în urma crizei financiare din Acesta s-a dovedit a fi rezilient în prima fază a pandemiei, în parte grație agendei UE privind reforma financiară, în special ca urmare a creării uniunii bancare.

Față desistemul financiar este acum mult 96 revizuire a investiției bitcoin robust, băncile sunt mai bine capitalizate pentru a se concentra asupra creditelor acordate gospodăriilor și întreprinderilor De asemenea, oportunitățile pentru întreprinderi de a obține finanțare pe piețele de capital s-au îmbunătățit. Organizațiile colaborative și non-profit consolidează reziliența socială și economică.

Cooperativele, societățile mutuale, asociațiile non-profit, fundațiile și întreprinderile sociale au ajutat serviciile publice să facă față crizei 30 și și-au demonstrat capacitatea de a furniza o 96 revizuire a investiției bitcoin largă de produse și servicii în întreaga piață unică, în condițiile în care societățile cu scop lucrativ nu ar fi fost în măsură să genereze o rentabilitate adecvată a capitalului, creând și păstrând astfel milioane de locuri de muncă Acestea reprezintă, de asemenea, un motor esențial al inovării sociale.

Solidaritatea europeană este esențială pentru a face față provocărilor colective, cum este și COVID Politica de coeziune și Fondul de solidaritate al UE joacă un rol esențial în cadrul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și sprijină sectoarele expuse, cum ar fi asistența medicală, IMM-urile și piețele forței de muncă din statele membre și regiunile cele mai afectate Instrumentul pentru sprijin de urgență — o componentă de finanțare a Foii de parcurs europene comune către ridicarea măsurilor de limitare a răspândirii COVID — permite atenuarea consecințelor pandemiei în mod coordonat la nivelul UE Vulnerabilități Criza a scos în evidență vulnerabilitățile sanitare și sociale din Europa.

Instituțiile rezidențiale și serviciile de asistență pentru persoanele în vârstă și persoanele cu handicap erau vulnerabile din punct de vedere structural și nepregătite să facă față coronavirusului și să controleze răspândirea acestuia.

Au fost afectate în mod deosebit persoanele cu boli cronice, în special cele cu sistemul imunitar slăbit sau cu probleme respiratorii.

Sistemele de sănătate din mai multe state membre, precum și industria farmaceutică, nu erau pregătite în totalitate și s-au confruntat cu probleme, inclusiv cu lipsa echipamentelor personale de protecție și a substanțelor chimice necesare pentru fabricarea medicamentelor.

Este semnificativ faptul că Europa s-a pregătit și s-a coordonat cu greu atunci când au început să apară primele alerte din China. Este necesar să se anticipeze mai bine riscurile pentru sănătate și să se prevină răspândirea noilor boli infecțioase și a afecțiunilor asociate. COVID a pus în umbră provocările majore în materie de sănătate precum bolile netransmisibile, în special cancerul și obezitatea.

Măsurile de limitare a mișcării persoanelor au afectat starea de bine generală.

face bani scalping bitcoin cum să devii un broker de opțiuni binare

Împreună cu gradul de satisfacție în viață, aceasta a ajuns la nivelul cel mai scăzut din ultimii 40 de ani În primele 6 luni ale anuluisentimentul de singurătate în Europa aproape că s-a triplat, în special în rândul tinerilor și al persoanelor în vârstă, iar problemele de sănătate mintală s-au înmulțit Inegalitățile economice, regionale și etnice, precum și cele în materie de gen și de competențe s-au agravat COVID a dus la creșterea numărului de persoane care trăiesc în sărăcie sau care sunt expuse riscului de sărăcie în Europa Bani in plus online dintre persoanele afectate din punct de vedere economic de pandemie au avut dificultăți și în ceea ce privește procurarea alimentelor Minoritățile rasiale și etnice sunt, din punct de vedere statistic, mai expuse riscului de a contracta virusul și de a se confrunta cu insecuritate financiară Accesul inegal la infrastructura și serviciile digitale a fost, de asemenea, evidențiat de criză, mărind diviziunea digitală.

Părinții care lucrează inclusiv la distanțăîn special mamele, s-au confruntat cu sarcini suplimentare în lipsa accesului la servicii de îngrijire a copiilor. Violența domestică a crescut în mod semnificativ În plus, criza a scos în evidență vulnerabilitatea socială și economică a lucrătorilor din afara UE 41precum și contribuția lor esențială la răspunsul Europei la coronavirus Dificultățile economice și recesiunea pot 96 revizuire a investiției bitcoin, de asemenea, la o mai mare expunere la criminalitatea organizată și la o creștere a corupției Sectoarele economice și întreprinderile au fost grav afectate de criză.

Un sector corporativ fragil poate duce la falimentarea întreprinderilor, care poate provoca daune economice de durată prin creșterea șomajului, irosirea capitalului și distrugerea capitalurilor proprii ale proprietarilor. Falimentele întreprinderilor perturbă, de asemenea, rețelele economice și blochează lanțurile de aprovizionare internaționale.

Chiar și în cazul întreprinderilor care supraviețuiesc, capacitatea de investiții se va reduce. Totodată, criza a agravat și mai mult întârzierile de plată în tranzacțiile comerciale În cazul întreprinderilor mici, întârzierile în efectuarea plăților pot face diferența dintre supraviețuire și faliment și le afectează capacitatea de a-și plăti angajații și furnizorii, de a funcționa, de a produce și de a se dezvolta.

Având în vedere resursele limitate și obstacolele existente în ceea ce privește accesul la capital, IMM-urile pot fi mai puțin reziliente și mai puțin flexibile față de costurile asociate unor șocuri precum COVID Administrațiile publice au fost supuse unei presiuni puternice pentru a furniza servicii întreprinderilor și cetățenilor.

Ațiputeafiinteresat