Instrumente tranzactionate - Estinvest

societati comerciale de optiuni pe actiuni

TITLUL II Norme care se aplică fuziunilor, scindărilor și schimburilor de acțiuni Articolul 4 1 O fuziune sau o scindare nu determină impozitarea aportului de capital societati comerciale de optiuni pe actiuni ca diferență între valoarea reală a elementelor din activ și pasiv transferate și valoarea lor fiscală.

Expresiile de mai jos au următoarele sensuri: — valoare fiscală: valoare pe baza căreia ar fi fost calculat profitul sau pierderea pentru stabilirea impozitului pe venit, a profiturilor sau aporturilor de capital ale societății cedente, dacă aceste active sau pasive ar fi fost vândute în momentul fuziunii sau scindării, dar independent de aceasta; — active și pasive cesionate: activele și pasivele societății cedente care, în urma fuziunii sau scindării, sunt integrate unei unități permanente a societății beneficiare situate în statul membru al societății cedente și care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare.

societati comerciale de optiuni pe actiuni

Articolul 5 Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că, în cazul în care provizioanele sau rezervele constituite regulamentar de către societatea cedentă sunt parțial sau total scutite de impozit și nu provin de la unități permanente din străinătate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleași condiții de scutire de impozit, de către unitățile permanente ale societății beneficiare situate în statul membru al societății cedente, societatea beneficiară asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente.

Articolul 6 În măsura în care statele membre aplică, referitor la operațiunile menționate la articolul 1 efectuate între societăți din statul membru al societății cedente, dispozițiile prin care societatea beneficiară poate prelua pierderile societății cedente neamortizate din punct de vedere fiscal, statul membru extinde dispozițiile respective pentru a include preluarea acestor pierderi de către unitățile permanente ale societății beneficiare situate pe teritoriul său. Articolul 7 1 Atunci când o societate beneficiară deține o participație în capitalul societății cedente, veniturile societății beneficiare provenite din anularea participației sale nu se impozitează.

societati comerciale de optiuni pe actiuni

Articolul 8 1 Atribuirea, în cazul unei fuziuni, scindări, sau a unui schimb de acțiuni, a titlurilor reprezentând capitalul societății beneficiare sau achizitoare, unui acționar al societății cedente sau achiziționate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei societăți nu au drept rezultat în sine impozitarea veniturilor, profiturilor sau aportului de capital ale acționarului.

Aplicarea alineatului 1 nu împiedică statele membre să impoziteze venitul provenit din cesionarea ulterioară a titlurilor dobândite similar profitului obținut din cesionarea titlurilor existente înainte de achiziție. TITLUL IV Cazul special al transferului unei unități permanente Articolul 10 1 Atunci când activele transferate printr-o fuziune, scindare sau cesionare de active includ o unitate permanentă societati comerciale de optiuni pe actiuni societății cedente situată în alt stat membru decât cel al societății cedente, acest stat renunță la orice drept de impozitare a unității permanente.

Cu toate acestea, statul societății cedente poate reintroduce în profiturile impozabile ale acelei societăți orice pierderi ale unității permanente, deduse din beneficiul impozabil al societății din acel stat și care nu au fost recuperate.

societati comerciale de optiuni pe actiuni

Statul în care este situată unitatea permanentă și statul societății beneficiare aplică dispozițiile prezentei directive unui astfel de transfer ca și când primul stat ar fi statul societății cedente.

TITLUL V Dispoziții finale Articolul 11 1 Un stat membru poate refuza să aplice sau poate să retragă beneficiile oferite de oricare parte a dispozițiilor din titlurile II, III și IV sau de ansamblul acestora, atunci când consideră că fuziunea, scindarea, cesionarea de active sau schimbul de acțiuni: a au ca obiectiv principal sau ca unul din principalele obiective frauda și evaziunea fiscală; faptul că una din operațiunile menționate în articolul 1 nu este îndeplinită din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau raționalizarea activităților societăților participante la operațiune poate constitui o prezumție că operațiunea are ca obiectiv principal sau ca unul din obiectivele principale frauda și evaziunea fiscală; b are drept efect faptul că o societate, implicată sau nu în operațiune, nu mai îndeplinește condițiile necesare reprezentării angajaților în organele de conducere ale societății în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operațiunea respectivă.

societati comerciale de optiuni pe actiuni

Articolul 12 1 Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege, și a actelor administrative i necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 1 ianuarie cel târziu și informează Comisia cu privire la aceasta. Articolul 13 Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie Pentru Consiliu.

societati comerciale de optiuni pe actiuni

Ațiputeafiinteresat